Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Domov > Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Storitve in produkte s portalov družbe Dental-Medical d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 21, matična št.: 6161146000, ID za DDV: SI29635349, družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov, lahko koristite s potrditvijo obrazca, ki ste ga prejeli na e-naslov. S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem upravljavcu mojih osebnih podatkov družbi Dental-Medical d.o.o., Maribor, da zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za naslednje namene:

  • trženja in obveščanja o tehničnih novostih produktov, o novih produktih in storitvah, posebni dnevni ponudbi, ugodnostih pri plačilih za produkte in storitve, o novicah in dogodkih, ki so vsakokrat objavljene na spletni strani družbe;
  • soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov s strani družbe in izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov za namen obveščanja na e-naslov;
  • seznanjen/a sem z dejstvom, da se lahko kadarkoli odjavim/odstopim od soglasja za namen prejemanja sporočil z oglasnimi vsebinami s klikom na odjavo posamezne poti;
  • Potrjujem, da sem starejši/a od 15 let in seznanjen/a s Splošnimi pogoji obdelave osebnih podatkov, katere sem podal prostovoljno ter s svojimi pravicami do upravljavca svojih osebnih podatkov;
  • vaše osebne podatke bomo hranili dokler se ne boste s klikom na odjavo odjavili iz naše zbirke osebnih podatkov za posamezne namene uporabe in poti. Obdelava in varna uporaba vaših osebnih podatkov se bo vršila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in Uredbo (EU) 2016/679 ter družba, ki je upravljavec vaših osebnih podatkov izjavlja, da nosi popolno odgovornost za zakonito obdelavo. Izjavljamo, da vaših osebnih podatkov, katere ste nam posredovali, ne bomo prenašali izven naše zbirke osebnih podatkov. Poleg odjave/odstopa od vašega soglasja za posamezne namene imate v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov ZVOP-1 in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 še naslednje pravice, ki jih pri družbi lahko uveljavljate pisno na e-naslov unsubscribe@dental-medical.si;
  • zahtevo za dostop do svojih osebnih podatkov;
  • zahtevo, da se vam dopusti, da osebne podatke popravljate in dopolnjujete v obsegu, ki ga predvidevajo rubrike soglasja;
  • zahtevo, da se vam posreduje poročilo za katere namene, kdaj in katere osebne podatke je družba uporabljala;
  • zahtevo za omejitve obdelave osebnih podatkov;
  • vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo lahko zahtevate skladno z 31. členom ZVOP-1. V kolikor menite, da so kršene vaše pravice, se lahko obrnete na informacijskega pooblaščenca RS.