Pokličite nas:
+386-1 200 9855
Predstavljamo Vam: Srednja Zobotehnična šola

Predstavljamo Vam: Srednja Zobotehnična šola

Predstavljamo Vam: Srednja Zobotehnična šola
Predstavljamo Vam: Srednja Zobotehnična šola
0 4849

 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izobraževalni program zobotehnik


Srednja zobotehnična šola je bila ena izmed prvih šol, ki jih je ustanovilo Ministrstvo za ljudsko zdravstvo. Uradno so jo odprli 14. decembra 1945, pouk pa se je začel dan kasneje.


Pouk splošnih predmetov je potekal v gimnaziji na Vegovi, kjer je imela šola v najemu učilnico. Laboratorij, ki je bil precej slabo opremljen, in uprava sta se nahajala na Vegovi 8 v prostorih bivše dentistične šole. Marca 1948 je šola pridobila nove prostore, v šolsko delo pa se je vključil tudi Centralni zobni laboratorij, ki je imel prav tako sedež na Vegovi 8 in je bil priključen zobni polikliniki. Tako stanje je ostalo do leta 1958. V šolskem letu 1946/47 je šola uvedla sprejemne izpite, ki so se navezovali na tri področja: 1. modeliranje v mavcu, oblikovanje z žico, risanje, 2. znanje splošnoizobraževalnih predmetov, 3. socialno stanje, splošna inteligenca, karakter. Leta 1949 v Beogradu je bil program ljubljanske zobotehnične šole sprejet kot obvezen za vse zobotehnične srednje šole v državi.

Šoli je primanjkovalo učil in z leti so učitelji sami pripravili učno gradivo. Do leta 1952 so uporabljali učbenike in strokovno literaturo iz predvojnega obdobja, v začetku 50. let pa so učitelji uspeli priti do tujih strokovnih revij in si z njimi pomagati pri pripravi učne snovi.

18. junija 1954 je bil ustanovljen Laboratorij Zobotehnične srednje šole. Že leta 1948 so organizirali pouk na delih za paciente. Učitelj je skrbel za skupino 15 dijakov. Laboratoriji so bili opremljeni le z najnujnejšim. Leta 1963 je začela delovati zobna ambulanta s tremi ordinacijami, ki je postala učna baza za program praktične protetike.

Zobotehnična šola je imela tudi štiri laboratorije, dva velika in dva manjša. Manjši laboratorij za prvi letnik je bil namenjen za poučevanje morfologije, zato je bil opremljen z delovnimi mizami in ustreznimi pripomočki za modelacijo zob. Poleg tega laboratorija je imela šola še dva večja s tridesetimi delovnimi mizami, opremljenimi z vrtalnimi stroji in potrebnimi orodji. Oba laboratorija sta imela tudi dva ločena prostora za ulivanje kovin in polirnico. Četrti, manjši laboratorij pa je bil namenjen zobotehnikom, ki so izvajali težja protetična dela, za katera dijaki še niso bili usposobljeni, in specialna dela. V laboratoriju za ulite baze je delalo šest zobotehnikov. Letno so izdelali 1300 do 1500 ulitih proteznih baz. Laboratorij je sicer deloval med leti 1955 in 1959 že v stari šoli, prekinil pa je z delom med 1959 in 1962. Ta laboratorij je bil v šoli dvajset let in je nudil dijakom možnost spoznati osnove tehnoloških procesov ulitih baz.

Šola je doživela številne organizacijske spremembe, med drugim leta 1969 združitev s šolami, ki so delovale na isti lokaciji, v Srednjo šolo za farmacijo in zdravstvo. Ta pa se je ob prehodu v novo tisočletje preimenovala v Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo ter izobražuje poleg zobotehnikov še farmacevtske tehnike, tehnike laboratorijske biomedicine in kozmetične tehnike. Dijaki in odrasli, ki se izobražujejo za zobotehnike, prihajajo iz cele Slovenije. V sklopu šole sta vedno dve zobni ordinaciji, ki sta tudi učni bazi za bodoče zobotehnike, in zobotehnični laboratorij.

Za praktično usposabljanje dijakov imamo na šoli tri sodobno opremljene zobotehnične laboratorije. Dva, ki sprejmeta po trideset dijakov, kjer jih učitelji praktičnega pouka naučimo tehnik morfološkega oblikovanja – nanosa voska s sondo, izdelovanja fiksnoprotetičnih nadomestkov, prevlek in mostovnih konstrukcij (polnih kovinskih prevlek, fasetiranih prevlek, fasetiranih členov, kompozitnih prevlek, inlejev, kovinsko-porcelanskih prevlek). V tretjem letniku izdelujejo že zahtevnejše fiksnoprotetične nadomestke in usvojijo celoten postopek izdelave totalne proteze po biogenih izhodiščih, podložitev in reparaturo protez ter fiksnoprotetična pripravo za delno protezo z uito bazo, ki jo načrtujejo in izdelajo v naslednjem letniku. Praktični pouk v zadnjem letniku je namenjen izdelavi kovinsko-porcelanske prevleke in manjše mostovne konstrukcije. Večino praktičnega pouka v zaključnem letniku pa namenijo izdelavi zobnoprotetičnih nadomestkov za paciente v zobnih ordinacijah. Na ta način in pa s praktičnem usposabljanjem pri delodajalcih se usposabljajo za reševanje bolj zahtevnih strokovnih del ter spoznajo pomen sodelovanja v timu, ki ga sestavljajo zobozdravnik, zobna asistentka in zobotehnik. Delo izbiramo in prilagajamo učitelji glede na sposobnost posameznega dijaka. Velik poudarek dajemo tudi racionalni rabi energije, materiala in izvajanju zaščitnih ter preventivnih ukrepov za varno delo in skrbi za zdravje.

Ob 70-letnici izobraževanja zobotehnikov smo pridobili sodobno opremljen laboratorij s CAD/CAM-tehniko. Izbrali smo celotni sistem proizvajalca Zirkonzahn, ki je pripravil tudi usposabljanja za učitelje praktičnega pouka. Namenjen je izvedbi interesnih dejavnosti, ki jih ponudimo dijakom v tretjem in četrtem letniku, da nadgradijo načrtovanje in izdelavo zobnoprotetičnih nadomestkov z uporabo računalniške tehnologije.

Vzporedno s praktičnim delom dijaki pridobivajo strokovno-teoretična znanja o zobotehničnih materialih in tehnologiji, spoznajo osnove podjetništva ter se pripravljajo na poklicno maturo iz strokovnih znanj. Za ta pouk so učitelji pripravili interna strokovna gradiva, ki dijakom približajo stroko in so namenjena tudi spodbujanju dijakov k spremljanju novosti in vseživljenjskemu učenju, kar ima velik pomen za njihovo poklicno kariero.

Samostojnost in interes za novosti skušamo spodbuditi še s projektnim delom v drugem in tretjem letniku, hkrati jih učimo sodelovanja v skupini in se urijo v predstavitvah svojega dela, ko projekt predstavijo staršem. Prav tako se dijaki dva tedna izobražujejo izven šole v zasebnih zobotehničnih laboratorijih in zdravstvenih ustanovah, s katerimi uspešno sodelujemo. Hvaležni smo za njihovo odprtost in pripravljenost sodelovati pri izobraževalnem procesu.

Razvoj stroke zahteva tudi sprotno izobraževanje strokovnih učiteljev. Udeležujemo se seminarjev v Sloveniji in tujini, sodelujemo z domačimi in tujimi zobotehničnimi laboratoriji, s šolami v tujini (Finska, Češka, Španija) in obiskujemo sejme. Zavedamo se pomembnosti medsebojnega sodelovanja, izmenjave mnenj, izkušenj in znanja, zato sodelujemo kot ekipa. Dragoceno je sodelovanje z ustanovami in strokovnjaki, kot so Stomatološka klinika, Zobotehnični laboratoriji v okviru ZD Ljubljana, Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, Združenje privatnih zobotehnikov Slovenije, zobotehnični laboratoriji, kjer dijaki opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu, podjetja z zobotehničnega področja: Zlatarna Celje - Aurodent, Interdent - Gornji Grad in Polident – Volčja Draga.

Za dijake je dragocena izkušnja ogled proizvodnje, strokovno predavanje in uporaba novega materiala ali postopka pri praktičnem delu.
 


Dijake k zanimanju za strokovni napredek spodbuja dobro utečen program mednarodnega sodelovanja – praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v tujini. Že vrsto let sodelujemo s šolo v Helsinkih, vsako leto pa pridobimo še nove partnerje: Praga, Valencia. Naši dijaki so v tujini tri tedne, iz istih šol sprejmemo dijake na praktično usposabljanje v šolske laboratorije in v zobotehnične laboratorije, ki sodelujejo z našo šolo.

Zavedamo se pomembnosti pridobivanja ustreznih dijakov, ki jih pred začetkom izobraževanja za zobotehnike preizkusimo v ročnih spretnostih, in pomena vzgoje v predane strokovnjake, ki bodo imeli dobre delovne navade, čutili ustrezno pripadnost poklicu in skrb za dobro pacientov. Uspešne zgodbe naših maturantov, ki so si našli poklicne izzive tako doma kot v tujini, so potrditev, da delamo dobro in spodbuda za delo z generacijami, ki prihajajo. Pomembno je, da sledimo novostim v stroki in s tem ohranjamo prepotreben stik s hitrim razvojem zobne protetike. Delo po sodobnih pedagoških načelih pa nam pomaga, da se prilagajamo mladim in jim omogočamo, da bodo zaključili srednješolsko izobraževanje samozavestni in z dovolj energije za uspešno nadaljevanje svoje kariere. Verjamemo, da bomo s prostori, opremo in znanjem tudi v bodoče uspešno lovili veter v jadra razvoja zobne protetike.

 

Podobne objave
Predstavljamo vam 17 zobotehničnih laboratorijev naše regije - 5. del Predstavljamo vam 17 zobotehničnih laboratorijev naše regije - 5. del
Skozi dolgo zgodovino našega podjetja smo spoznali mnoge uspešne zobotehnike in bili del njihovih zgodb o uspehu. Pred nekaj leti smo se odločili, da te laboratorije predstavimo širšemu občinstvu, regiji; da jih povežemo za izmenjavo izkušenj in s tem doprinesemo k razvoju stroke.
Zobni laboratorij CAD CAM Zobni laboratorij CAD CAM
Na Turnerjevi ulici v Mariboru se nahaja laboratorij zobne protetike Tomislav Pojškruh, ki ga z zadovoljstvom predstavljamo v tej številki.
Deli
Objave
Napišite komentar
3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Shera Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi 3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Shera Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi 3D SYSTEMS 3M Amann girrbach ANAXDENT Argen BEGO BIEN AIR Carl Martin Cato CENDRES+METAUX Coltene Diadent Dürr EMS Euronda G&H GC Hager & Werken Hanel Harvard HEIMERLE + MEULE Ivoclar Vivadent Jota Kettenbach KOMETA BIO KULZER Kuraray Manfredi Mani MGF Microbrush MPF Nordiska Dental Noritake OCC ORANGEDENTAL PREMIER REITEL Renfert Roeko Ruthinium Sagemax SCHEU-DENTAL Septodont Shera Ultradent UNIGLOVES Valplast VDW Vertex VP INNOVATO Yamahachi
Spletno mesto uporablja piškotke za prilagajanje vsebine in oglasov, za delovanje funkcij družbenih medijev in za analizo prometa na spletnem mestu. Za podrobnosti poglejte pod "Prikaži podrobnosti".
Spletno mesto uporablja piškotke za prilagajanje vsebine in oglasov, prikazanih na spletnem mestu.